AKEISTAI έντυπο

AKEISTAI έντυπο

Σχεδιασμός εντύπου για πρόγραμμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.