Καταχώρηση “Dixan Clean & Smooth” Henkel

Καταχώρηση “Dixan Clean & Smooth” Henkel

Καταχώρηση της εταιρείας απορρυπαντικών Henkel σε περιοδικό.