Γερμανική Σχολή Αθηνών Summer Camp 2015

summercamp15

Γερμανική Σχολή Αθηνών Summer Camp 2015

Σχεδιασμός και εκτύπωση όλων των υλικών του Summer Camp 2015 για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.