Γερμανική Σχολή Αθηνών Summer Camp 2014

summercamp14

Γερμανική Σχολή Αθηνών Summer Camp 2014

Σχεδιασμός και εκτύπωση όλων των υλικών του Summer Camp 2014 για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.